Praca zrealizowana pod kierunkiem: Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce*

Koordynator Programu: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

System Powszechnych Badań Słuchu "SŁYSZĘ..." wersja 2.5
[prof. dr hab. n. med. Henryk Skarzyński]
prof. dr hab. n. med.
Henryk Skarzyński
[prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski]
prof. dr hab. inż.
Andrzej Czyżewski
[Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce] Ministerstwo Educkacji Narodowej i Sportu
Uruchomienie systemu
Zamknięcie systemu

English version

Rozwiązania zawarte w systemie są przedmiotem patentowania

Najlepiej oglądać przy użyciu przeglądarki Microsoft Internet Explorer 4.0 (lub nowszej) w rozdzielczości 800x600
Jeżeli masz problemy z uruchomieniem systemu, kliknij tutaj.

*Program Opieki opracowany w ramach zadań polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia
Narzędzia badawcze systemu opracowano we współpracy z Katedrą Inżynierii Dźwięku i Obrazu PG